T: 06 232 333 11
E:

Cursus Excel basis en Excel gevorderden

Cursus Excel basis en Excel gevorderden

I. Basiscursus

Excel basisvaardigheden

 • Scherm verkennen: Linten, werkbalk Snelle toegang, knoppen toevoegen, in- en uitzoomen
 • Navigeren door het werkblad
 • Werken met meerdere tabbladen
 • Werkmappen bewaren, sluiten en openen en schakelen tussen geopende mappen
 • Gegevens invoeren: tekst, getallen, datums, tijd
 • Reeksen gebruiken met o.a. maanden, weekdagen, getalreeksen. Zelf een reeks ontwerpen
 • Handige manieren van selecties maken
 • Verplaatsen, kopiëren en plakken (ook waarden plakken, koppeling plakken en multi-klembord gebruiken)
 • Flash Fill oftewel Snel aanvullen
 • Wijzigingen aanbrengen, wissen van celinhouden, herstellen van een handeling

Excel spreadsheets opzetten

 • Formules maken: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
 • Functies gebruiken: autosom, gemiddelde, minimum en maximum, aantal en afronden
 • Kopiëren van functies, relatief en absoluut adresseren
 • Invoegen en verwijderen van kolommen, rijen en werkbladen
 • Aanpassen rijhoogte en kolombreedte en uitlijning
 • Koppelingen met andere werkbladen, groeperen van werkbladen, werkbladen benoemen, formules maken door verschillende bladen

Excel lay-out en afdrukken

 • Schermweergave aanpassen: zoomen, splitsen en titels blokkeren
 • Notaties van getallen: decimalen, valuta, tijd, datums, celeigenschappen
 • Opmaak van getallen en tekst: vet, cursief, lettertypen, randlijnen en patronen, opmaak kopiëren
 • Afdrukken: pagina-instellingen aanpassen, kop- en voettekst, afdrukvoorbeeld gebruiken, afdrukinstellingen bewaren, blad passend maken voor 1 pagina

Excel grafieken

 • Grafieken maken naast de gegevens of in apart blad
 • Grafiektypen
 • Opmaak aanpassen: werkbalk Grafiek, grafiekgebied bepalen, legenda, waarde as, kleuren en patronen, afbeeldingen, snelmenu gebruiken
 • Grafieken wijzigen: type wijzigen, positie en afmeting, onderdelen toevoegen, teksten en celverwijzing, grafieken verwijderen

Excel sorteren en filteren

 • Sorteren van A naar Z en van hoog naar laag en omgekeerd
 • Sorteren over meerdere velden
 • Autofilter

 

II. Vervolgcursus

Excel functies

 • ALS-functie, VERT.ZOEKEN, SOMMEN.ALS
 • Nieuwe functies in Excel 365: X.ZOEKEN, ALS.VOORWAARDEN, UNIEK
 • Functies INDEX en VERGELIJKEN
 • Functies nesten
 • Rekenen met datum en tijd
 • Informatiefuncties zoals ISFOUT en ISNB
 • Tekstfuncties zoals TEKST.SAMENVOEGEN, LINKS, RECHTS, DEEL, LENGTE, VIND.ALLES, SPATIES.WISSEN
 • Importeren van tekstbestanden of CSV-bestanden

Excel geautomatiseerde oplossingsmethoden

 • Doelzoeker
 • Gegevenstabel met 1 of 2 variabelen
 • Scenario's maken en beheren

Excel werken met lange lijsten

 • Filteren op waarden, datums, kleuren
 • Duplicaten verwijderen
 • Subtotalen maken en Overzichten gebruiken
 • Draaitabellen maken (zeer uitgebreid), ook draaitabel van meerdere bladen

Excel macro's en werkomgeving aanpassen

 • Macro's opnemen, uitvoeren, wijzigen, macromodule, foutmeldingen, fouten opsporen, bewerken, projectverkenner
 • Relatieve en absolute opname binnen één macro
 • Startmogelijkheden: macro's opnemen in werkbalk, of via een object in werkblad, toewijzen aan menu optie

Excel overige onderwerpen

 • Voorwaardelijke opmaak
 • Speciaal selecteren: lege cellen, alleen zichtbare cellen
 • Beveiligen
 • Sjablonen gebruiken en maken
 • Gegevensvalidatie instellen
 • Cellen namen geven

 

Iedere Excel cursus is te volgen op uw locatie of in een leslokaal in uw omgeving.

Wij verzorgen de Excel cursussen in kleine- en grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Arnhem.

Graag informeren wij u over de mogelijkheden.

TOP